Overview

RISKHANTERING: STRÖMAVBROTT

Strömavbrott under en kortare eller längre tid kan få allvarliga konsekvenser för din verksamhet. För att förhindra avbrott är det viktigt att ha en tillförlitlig kontinuitetsplan. Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder och skydda dig själv och ditt företag från strömavbrott.

Vad kan man göra för att förhindra nedtid till följd av ett strömavbrott? För att kunna erbjuda en helhetslösning erbjuder Energyst många olika hyrlösningar för generatorer som skyddar mot strömavbrott. Institutioner som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster som sjukhus, datacenter och flygplatser får inte ha en enda minuts nedtid. Våra reservgeneratorer skyddar människor och egendom från följderna av avbrott i den primära strömförsörjningen. Så snart ett elavbrott eller en risk för överbelastning upptäcks tar en eller flera av våra reservgeneratorer över. I situationer där nödkraft krävs kan vi agera snabbt och flexibelt för att se till att nedtiden blir så begränsad som möjligt. Energyst levererar snabbt en lämplig generator.

Vare sig du behöver beredskaps- eller reservkraftförsörjning, eller kraftförsörjning för planerade underhållsbesök kan vi leverera baslast eller kraft för att öka produktionen vid toppar i efterfrågan. Förutom att erbjuda de allra bästa hyrlösningarna för CAT-kraftutrustning för plötsliga strömavbrott tillhandahåller vi även strömförsörjning för:

  • Nybyggnation och utbyggnader
  • Tillgodose årstidsbundna variationer i behovet av kraft
  • Planerade elavbrott
  • Allt från småskaliga projekt till större anläggningar

Kontakta oss för mer information om följderna av strömavbrott och de lösningar vi erbjuder.