Overview

CCHP: KOMBINERAD KYLA, VÄRME OCH KRAFT

Kombinerad kyla, värme och kraft (CCHP), eller trigeneration, är en vidareutveckling av kraftvärme (CHP). CHP genererar elektricitet och värme, men CCHP genererar även kyla. Trigeneration eller CCHP innebär med andra ord att en del av den värme som genereras används för kylning.

Ett trigenerationsystem består av en gasmotor, en elektrisk generator, en värmeväxlare och en absorptionskylmaskin. Den gasdrivna generatorn alstrar både värme och elektricitet. Värmen transporteras till absorptionskylmaskinen för produktion av kylenergi. Denna process resulterar i kall- och/eller varmvatten för airkonditionering. Den alstrade elektriciteten i förhållande till värmen som transporteras till absorptionskylmaskinen kan varieras för olika behov.

CCHP-system uppvisar många fördelar, inklusive följande:

  • Bättre effektivitet – en enda bränslekälla för olika former av energi.
  • De kan användas som reservkraftsystem.
  • Reducerade bränsle- och energikostnader.
  • Lägre produktion av koldioxid jämfört med elektricitet som genereras från kol, trots att samma mängd energi alstras.

På Energyst förstår vi att en säker och tillförlitlig energiproduktion är av största vikt för våra kunder. Vi tillhandahåller hyrlösningar inom energiförsörjning som ger dig möjlighet att återanvända värmen som genereras av gasdrivna generatorer och genom den här högeffektiva tekniken minska dina kostnader för lokal energiförsörjning.

Kontakta oss för mer information om kombinerade lösningar för kyla, värme och kraft.