Uthyrning av kraftgenerator för offshore-användning – NORSOK XQ1250E

UTHYRNING AV KRAFTGENERATOR FÖR OFFSHORE-ANVÄNDNING – NORSOK XQ1250E När du väljer en Energyst-uthyrningslösning för generatorer får du mer än bara hög kvalitet. Vid arbete offshore är högsta kvalitet avgörande för säkerhet och prestanda. I alla Energysts CAT XQ-kraftförsörjningsmoduler ingår därför viktiga säkerhetsaspekter såsom brand- och gasdetektering och bekämpning, luftflödesavstängning, gnistfångare, nödstopp och filter mot fukt …

KRAFTVERK

KRAFTVERK FÖR GENERERING AV ELKRAFT Kraftverk genererar nätspänning åt områden utanför elnätet och till PPA:er Energyst tillfälliga kraftverk kan tillhandahålla och säkra kraftförsörjning för olika typer av behov och marknader, till exempel energibolag och gruvdrift. De två viktigaste tillämpningarna ger nätspänning åt avlägsna områden, främst gruvprojekt, och elförsörjning till energibolag för PPA (Power Purchase Agreements). …

LASTBANKSTEST

Vikten av lastbankstest En lastbank förser dig med all information du behöver om hur en kraftenhet eller ett kraftsystem presterar under full last eller dellast. De kan användas för att testa exempelvis prestanda för generatorer och motorer (generatoraggregat), transformatorer, generatoraggregatsstyrenheter, ställverksdistributionssystem och privata kraftnätverk. Oavsett om enheten eller systemet är i normaldrift eller används som …

Offshore vindkraft

Potentialen hos offshore-vindkraft Offshore-vindkraft är redan en stor energikälla, och den växer snabbt. Den höga potentialen för havsbaserad vindenergi gör offshore-vindkraftsområden mycket attraktiva. Offshore-vindkraftbranschen gör det möjligt för vindkraftsparker att bli en kostnadseffektiv och ren metod att generera elektricitet. Det är ett komplext projekt att utveckla en stor offshore-vindkraftspark. Energyst vet att varje fas av …

RISKHANTERING

RISKHANTERINGSLÖSNINGAR Som en av världens största leverantörer av hyrlösningar för kraftförsörjning och temperaturkontroll strävar Energyst alltid efter att förbättra och skydda sina kunders verksamheter. Våra skräddarsydda lösningar minskar risken och höjer produktiviteten. Vi är fast beslutna att snabbt och effektivt lösa och förebygga problem som uppstår. Energyst har den kunskap och förståelse som krävs för …

CAPEX VS. OPEX

KAPITALUTGIFTER JÄMFÖRT MED DRIFTSKOSTNADER Inom ekonomisk förvaltning används två termer för att klassificera kassaflödet: kapitalutgifter (CAPEX) och driftskostnader (OPEX). CAPEX Kapitalutgifter, CAPEX, är den finansiering som används av företag för att investera i nya anläggningstillgångar eller uppgradera de befintliga. I huvudsak finns två typer av CAPEX: underhållskostnader, vilket innebär att ett företag köper tillgångar som …

Högspänningstransformatorer

UTHYRNING AV HÖGSPÄNNINGSTRANSFORMATORER MED FLERA LINDNINGSUTTAG Energyst tillhandahåller ett brett utbud av transformatorer för din kraftdistribution. Våra högspänningstransformatorer med flera lindningsuttag konverterar generatoraggregat med uteffekter på 400 till 480 V till ett antal höga spänningar upp till 23 kV för distribution. Dessa högkvalitativa högspänningstransformatorer lämpar sig för ett flertal användningsområden – från kompensation för oväntade …

Förnybar energi

FÖRNYBAR ENERGI Energisektorn fortsätter att försöka lösa de långsiktiga utmaningarna som klimatförändringar, utarmningen av fossila bränslen och det starka beroendet av oljepriser medför. Industriföretag eftersöker lösningar som ger billig och ren energi, vilket medför att förnybara energikällor som vind- och solkraft blir allt viktigare. Gröna lösningar För att undvika strömavbrott måste förnybara energikällor ha stöd …

Certifieringar

CERTIFIERINGAR Energyst är en av världens främsta leverantörer av hyrlösningar för kraftförsörjning och temperaturkontroll och har certifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Dessa certifieringar intygar att Energyst uppfyller höga standarder som är globalt erkända. ISO 9001 ISO 9001 en certifiering som specificerar kraven för ett kvalitetsledningssystem. Det intygar att Energyst har utvecklat …

PLANERAT UNDERHÅLL

PLANERAT UNDERHÅLL FÖR EN AVBROTTSFRI PRODUKTIONSPROCESS Precis som all annan mekanisk utrustning behöver även generatorer regelbundet underhåll och service. I synnerhet om de utsätts för extrema temperaturer, saltvatten, damm eller smuts. Det är därför avgörande att utföra förebyggande underhåll på dina generatorer för att maximera tillförlitligheten och minimera risken för avbrott. För att säkerställa att …