ENERGIBOLAG

Elavbrott kan ödelägga samhällen, så energibolag runt om i världen måste se till att människor har elektricitet och möjlighet till kylning/uppvärmning. Energy Rental hjälper dig minimera risken för driftstopp genom att hyra ut marknadsledande kraftutrustning från CAT. Vi är en global partner för hållbar utveckling och vi levererar de mest kostnadseffektiva, högkvalitativa lösningarna på marknaden. Toppmodern teknik minimerar utsläpp av växthusgaser med skräddarsydda lösningar där exempelvis kraftvärmesystem, gas- och hybridteknik ingår.

Det är våra anställdas engagemang och entusiasm som skiljer oss från mängden. Vi har installerat projekt under extrema förhållanden runt om i världen och engagerar oss helt och fullt i att hitta den bästa lösningen för just dig. Ring oss på tel. 031 339 07 80.

Olja och gas

Marknader för olja och gas kräver snabba, flexibla och smarta åtgärder som uppfyller strikta krav på säkerhet och tillförlitlighet. Vi har den bästa CAT-uthyrningsutrustningen för allt från provisoriskt och avbrottsfri kraftförsörjning till uppvärmnings- och kylningslösningar.
Du kan förlita dig på våra erfarna och certifierade ingenjörer för anläggningar på land och till havs. Vi slutar aldrig ställa frågor och engagerar oss helt och fullt i att hitta den bästa lösningen för just dig – skräddarsydda lösningar är det vi är bäst på. Ring 031 339 07 80.

Sjöfart

Vi har ett oslagbart utbud av CAT-system till uthyrning för kraftförsörjning, kyla och värme för marina tillämpningar och sjöfartsindustrin. Du får 100 % tillförlitliga system för uthyrning med de marina specifikationer du behöver för att skydda dina anställda och dina verksamheter. Det garanterar snabba reparationer och punktliga avgångar. Våra anställdas engagemang och entusiasm skiljer oss från mängden. Vårt mål är att hitta den bästa lösningen för dig och vi skräddarsyr ett system efter dina exakta behov. Sjöfarten är gränslös, precis som vi. Energy Rental kan utlova en äkta global service tack vare serviceställen över hela världen. Ring oss på tel. 031 339 07 80.

Tung industri

Du behöver avbrottsfri, kostnadseffektiv kraftförsörjning och kyla och värme för att hålla igång dina produktionslinjer. I nödsituationer behöver du även en snabb och pålitlig partner. Vi är Energyst – ett företag som samägs av Caterpillar och dess återförsäljare. Hyr vår reservkraftsutrustning för att snabbt och kostnadseffektivt kunna minska antalet driftstopp inom tung industri som till exempel raffinering, petrokemisk industri och avfallshantering. Vi håller igång dina processer under planerade underhållsarbeten. Ring oss på tel. 031 339 07 80.

KRAFTDISTRIBUTION FÖR ENERGIBOLAG

Vår utrustning kan hjälpa dig hålla dina löften till kunderna. Vi har provisorisk kraftförsörjning, uppvärmnings- och kylningslösningar för energi- och telekombolag, infrastrukturprojekt och vatten- och avloppssystem. Våra medarbetares mål är att hitta den bästa lösningen för dig och de skräddarsyr mer än gärna ett system efter dina behov. Vi är en snabb, pålitlig partner och våra system uppfyller de strängaste säkerhetskraven. Ring oss på tel. 031 339 07 80.

GRUVDRIFT

Gruvor och stenbrott kräver tillförlitlig kraftförsörjning för att kunna arbeta med toppkapacitet och undvika farliga och kostsamma driftsavbrott. Våra kraftlösningar bidrar till att förbättra säkerheten i gruvindustrin så att du kan minimera antalet driftstopp och fokusera på produktionen. Våra hyrlösningar är kostnadseffektiva och låter dig flytta kostnaderna från anläggningskostnader till driftsutgifter. Vi har lång erfarenhet av gruvdriftens villkor och extremt hållbara kraftkällor utformade speciellt för gruvindustrin. Vi skräddarsyr mer än gärna ett system efter dina behov. Ring oss på tel. 031 339 07 80.

Infrastruktur

Vi har rätt kraftlösningar för att hjälpa dig uppfylla dina åtaganden. Vi kan hantera internationella projekt i alla skalor från småskaliga generatorer för överbryggande ström till anläggningar på flera megawatt som utgör en permanent del av lokal kraftförsörjningsinfrastruktur. Ring oss på tel. 031 339 07 80.

Datahallar

Datorhallar kräver avbrottsfri kraftförsörjning och om kraftförsörjningen eller kyl-/värmesystemen slutar fungera kan datorhallarna inte längre användas. Energy Rentals utrustning för uthyrning utgör en snabb, kostnadseffektiv lösning vid planerade avbrott eller i nödsituationer för flexibel drift som samtidigt minskar din kapitalinvestering. Vi hjälper dig hålla din verksamhet igång utan dataförluster eller intäktsbortfall.

Vi är ett företag som samägs av Caterpillar och dess återförsäljare. Vi har allt du behöver, var du än befinner dig, och arbetar enligt alla tillämpliga europeiska standarder och regelverk för elektricitet.
Ring oss på tel. 031 339 07 80.

Sjukhus

Sjukhus och vårdinrättningar kräver avbrottsfri ström. Om något skulle gå fel kan du hyra tillförlitlig reservkraft, uppvärmnings- och kylsystem från oss. Det innebär en snabb kostnadseffektiv lösning för flexibel drift. Vi hjälper dig hålla din verksamhet igång utan förluster och räddar liv.

Hos oss hittar du allt du behöver, var du än befinner dig i världen. Vi har ett brett sortiment av CAT-utrustning som tillverkats enligt stränga säkerhetskrav. Och vi skräddarsyr mer än gärna ett system efter dina behov. Ring oss på tel. 031 339 07 80.

Flygplatser

Energy Rental levererar absolut tillförlitliga lösningar för reservkraft och uppvärmnings- och kylsystem till flygplatser och flygledningsenheter. Genom att hyra reservkrafts- eller beredskapsutrustning får du en kostnadseffektiv lösning för flexibla funktioner som går att sätta i drift snabbt. Vi hjälper dig undvika driftstopp i kritiska funktioner så att du kan behålla ditt goda rykte och dina nöjda kunder.
Hos oss hittar du allt du behöver, vare sig du behöver en enstaka enhet eller ett system som ska införas i ett nätverk med internationella flygplatser. Ring oss på tel. 031 339 07 80.

MILITÄRINDUSTRI

I militära insatser krävs snabb reaktionsförmåga. Utrustning måste vara hundraprocentigt tillförlitlig. Det finns inget utrymme för avbrott. Hyr vår kraftförsörjningsutrustning för att kunna reagera snabbt och kostnadseffektivt – det är en flexibel lösning som stödjer dina globala insatser.

Vi har ett brett utbud av CAT-utrustning med support tillgänglig i hela världen. Utrustningen kan fjärrstyras och lämpar sig för utsatta miljöer i avsides belägna områden. Vi har även ett brett utbud av uppvärmnings- och kylsystem från York och Daikin som lämpar sig väl för militära ändamål. Ring oss på tel. 031 339 07 80.

EVENEMANG

Vi kan se till att ditt evenemang blir en oförglömlig upplevelse. Vi låter dig fokusera på evenemanget medan vi fokuserar på att försörja det med ström, värme och/eller kyla. Som leverantör av en helhetslösning tar vi fullt ansvar, så att du bara behöver vända dig till en enda kontaktpunkt. Vi har arbetat med hundratals evenemang, från festivaler och större TV-inspelningar till idrotts- och näringslivsarrangemang. Vi på Energy Rental lägger all vår energi på att se till att ditt evenemang löper så smidigt som möjligt. Ring oss på tel. 031 339 07 80.

Lätt industri

I nödsituationer behöver du en snabb och pålitlig partner som kan leverera utrustning för kraftförsörjning, uppvärmning och kylning som håller igång din fabrik. Vi kan tillhandahålla generatorer för den lätta industrin som minskar antalet driftstopp och låter dig anpassa dig till årstidsbundna toppar. Genom att hyra reservkraft för industriell kraftförsörjning säkerställer du en snabb och kostnadseffektiv insats. Denna lösning lämpar sig för bryggerier, lantbruk, mat och dryck, frukthantering och -förvaring, lätt tillverkning, läkemedel och vinproducenter. Vi är Energy Rental – ett företag som samägs av Caterpillar och dess återförsäljare. Ring oss på tel. 031 339 07 80.