Hyra av lastbanker / loadbank

Testa smått eller stort

Du kan hyra en lastbank för allt från småskaliga projekt till stora anläggningar. Den kan användas för att kompensera för planerade eller oväntade strömavbrott, eller för årstidsbundna variationer i behovet av kraft. De lastbanker du hyr hos oss lämpar sig även för evenemang och nybygge eller utbyggnader.

Mindre loadbank

Vi har ett sortiment av mindre lastbanker för uthyrning med robusta, modulära underreden/hus för en- eller trefasprovning upp till 1 000 kW per enhet.

Större loadbank

Våra större enheter kan användas för resistiva och reaktiva tester av generatorer och kraftkällor upp till 480 V och 6 MVA.

Det går att genomföra 690-volts och högspänningstester med en transformator och enheterna kan ha effektfaktor eller variabel effektfaktor. En stor fördel med våra lastbanker är att flera enheter enkelt kan kopplas samman.

De mobila lastbankerna är placerade i robusta ISO-containrar och levereras med all kringutrustning som du kan tänkas behöva:

 • 10-fots containrar för 3 000 kW
 • 20-fots containrar för 5 000 kW

Lastbanker – Användningsområden

Lastbanker har många användningsområden. Här är ett exempel på vad du kan använda våra load banks till.

Tester

 • Tester av avbrottsfria strömkällor
 • Testning och driftsättning av ny kraftförsörjningsutrustning och installationer

 

Kontroller

 • Kontroll av överensstämmelse med ISO 8528, blockering av laststeg och test av stegsvar
 • Kontroll av start utan nätanslutning
 • Kontroll av ställverk
 • Rutininspektioner av underhåll för standby-kraftförsörjningssystem

 

Övrigt

 • Optimering av generatoraggregats prestanda och värmeprov under längre tid
 • Batteriurladdning

 

Vill du veta mer om induktiva och reaktiva tester kan du läsa mer i vår guide: Load bank testing.

Begär pris – loadbank

Step 1 of 2

 • Vi drivs av viljan att leverera den bästa hyrlösningen för kraftförsörjning. Därför föredrar vi att prata med dig personligen. Vill du ange särskilda specifikationer redan nu? Använd formuläret, så kontaktar vi dig.
 • DD / MM / YYYY
 • DD / MM / YYYY